2. ledna 2016

Vlnění

Přivítejte nový rok s následujícím patchworkovým motivem, ve kterým je skryt optický klam.